Braided Hair (1840-57)

1840 Braided Hair Large Cent *Z14
1840 Braided Hair Large Cent *Z14
$50.36 (0 Bids)
Time Left: 31m
1854 Braided Hair Large Cent *975
1854 Braided Hair Large Cent *975
$25.88 (0 Bids)
Time Left: 32m
1848 Braided Hair Large Cent *Z69
1848 Braided Hair Large Cent *Z69
$50.36 (0 Bids)
Time Left: 33m
1845 Braided Hair Large Cent *Z10
1845 Braided Hair Large Cent *Z10
$23.72 (0 Bids)
Time Left: 33m
1846 Braided Hair Large Cent -
1846 Braided Hair Large Cent -
$40.00 (0 Bids)
Time Left: 34m
1853 Braided Hair Large Cent *Z77
1853 Braided Hair Large Cent *Z77
$23.72 (0 Bids)
Time Left: 35m
1847 Braided Hair Large Cent *Z87
1847 Braided Hair Large Cent *Z87
$28.76 (0 Bids)
Time Left: 35m
1852 Braided Hair Large Cent - Circulated *5733
1852 Braided Hair Large Cent - Circulated *5733
$55.00 (0 Bids)
Time Left: 43m
1848  Braided Hair Large Cent.  N-26.
1848 Braided Hair Large Cent. N-26.
$85.00 (0 Bids)
Time Left: 44m
1855 UPRIGHT 55 BRAIDED HAIR LARGE CENT VF
1855 UPRIGHT 55 BRAIDED HAIR LARGE CENT VF
$30.99 (0 Bids)
Time Left: 59m
1855 Large Cent PCGS XF40 - Upright 55
1855 Large Cent PCGS XF40 - Upright 55
$87.00 (0 Bids)
Time Left: 1h 4m